Entries by arjan

Een structuur met ruimte voor onzekerheid?

Wellicht is een van de belangrijkste vraagstukken in organisatieland deze dagen wel hoe tot een open werkcultuur te komen, waarbij het systeem juist niet meer het belangrijkste referentiepunt is. Kijk, nieuwe teams en structuren zijn makkelijk te realiseren of weer af te schaffen. De ene organisatie creëert nieuwe kleine teams, de andere ‘verandert’ managers in coaches of ‘snijdt’ heel stoer hele managementlagen eruit, en een volgende introduceert juist weer teamleiders.

Maar wat ga je vervolgens als manager of coach doen en hoe?! Waar was de organisatie ook al weer voor bedoeld? Hoe verhouden we ons tot een veranderende opdracht, een omgeving die constant verandert? Hoe doen we dit met een diversiteit aan mensen? Kan dat als de organisatiestructuur het belangrijkste referentiepunt blijft? De actuele ontwikkelingen maken dat er een nieuw handelingsrepertoire nodig is voor beslissingen en de interacties tussen mensen in de organisatie, of je team nu een manager heeft of niet. Want gestuurd wordt er toch.

Verbinden

Wat valt er nog te zeggen over het nut van verbinden? Nou, simpelweg is mijn stelling: Alleen redden we het niet in deze wereld. En zo zijn we dan de hele dag in allerlei netwerken verbonden met elkaar. Ondertussen zoveel en zo vaak dat we cruciale boodschappen missen. Vervolgens baseren we daarop keuzes die we achteraf bekeken niet zouden nemen.

Veranderen en organiseren, de valkuil van de status quo.

Veranderen en organiseren hebben een wat moeizame relatie. Een groot valkuil bij verandering is dat we de (nieuwe) structuur opnieuw dominant maken, in een nieuwe ‘status-quo’. En veel energie steken in hoe we hier iedereen in mee krijgen om het weer ‘georganiseerd’ te krijgen… Vaak is het het management dat de eerste stappen zet in de richting van de verandering en zich het nieuwe jargon en gedachtegoed helemaal eigen maakt.

Innoveren; mens of systeem?

‘De mens staat centraal’, zeggen we tegenwoordig vaak, ook als we het eigenlijk niet echt menen of weten hoe dat moet. Zeker als het er op aan komt, wordt een lastige. Ook ik twijfel daar wel eens over. Staat nu de mens, of wat we willen bereiken centraal? Bij Sociale innovatie gaat het juist om de interactie.

Plaats bepalen

Er zijn twee momenten in mijn leven waarin ik geconfronteerd ben mijn lengte. Die is vanaf mijn geboorte niet groot en dat is altijd zo gebleven. Dat heeft dus niets te maken met talent maar met genen en daar heb je het maar me te doen. toch? Zo stond ik onvermijdelijk in de rij van klein naar groot bij de gymles als laatste en als kleinste opgesteld. Je begrijpt dat mijn verdere loopbaan is gekleurd door het zoeken naar mogelijkheden en middelen om de uitverkorene te kunnen zijn.
Het tweede moment was op mijn motor, bij schuine hellingen.