Onze samenleving is in transitie en organisaties bewegen daar in mee. De decentralisaties in het sociaal domein zijn daar een voorbeeld van. Of het ‘nieuw’ organiseren. Er wordt minder centraal bedacht, meer ruimte gecreëerd voor wat lokaal nodig is. Althans, dat is de beweging. De praktijk is vaak wat weerbarstiger.

Waar voorheen de taak van de manager min of meer helder was, binnen de kaders, wordt er nu vaak iets anders verwacht. De kaders zijn constant in beweging. Er wordt bijvoorbeeld verwacht dat je de verbindingen met de buitenwereld sterker aangaat. De buitenwereld wordt een belangrijker referentie dan de eigen organisatie. En de medewerkers doen het werk steeds meer in zelfsturing.

Kortom, de manager staat hier midden IN. Of sterker: de manager IS de transitie. Herken je dat voor jezelf ook? Hoe wordt jouw rol effectief hierin? Deze zoektocht doen we in de vijfdaagse met elkaar. De antwoorden, wat er in jouw situatie nodig is, ontstaan gaandeweg. Het oude repertoire, jaarplannen, budgetten, functioneringsgesprekken, etc. verdwijnt vast niet helemaal; de zoektocht is naar wat in deze nieuwe situatie bijdraagt. Val je terug op controle, structureren, ingrijpen, als het even wat lastig gaat? Of is er ook nog iets anders mogelijk?

In een serie van vijf dagen duik je met collega’s de diepte in, neem je de tijd om overzicht en inzicht op te bouwen en te vertalen naar jouw werk. Corine Boer, Herre van Kaam en Arjan Biemans helpen je hierbij het overzicht en focus te behouden, zijn hierbij integer, ervaren en creatief. Kijk naar ons aanbod en schroom niet te reageren bij vragen of wensen.

© Copyright - Grenzeloos Organiseren