Veranderen en organiseren, de valkuil van de status quo.

Veranderen en organiseren hebben een wat moeizame relatie. Een groot valkuil bij verandering is dat we de (nieuwe) structuur opnieuw dominant maken, in een nieuwe ‘status-quo’. En veel energie steken in hoe we hier iedereen in mee krijgen om het weer ‘georganiseerd’ te krijgen… Vaak is het het management dat de eerste stappen zet in de richting van de verandering en zich het nieuwe jargon en gedachtegoed helemaal eigen maakt.

Ik hoorde, niet zo lang geleden, een aantal managers trots aangeven dat men zelf de verandering IS. Alleen, zo gaf men aan, moest men misschien wel afscheid gaan nemen van een aantal collega’s, die nog niet zo snel meekwamen. Hier zie ik twee witte vlekken die tegelijkertijd het zicht belemmeren op wat er werkelijk nodig is: de vernieuwing is eigendom van ‘vernieuwers’ en er ontstaat al weer snel een nieuw ‘kader’: als het even wat lastig wordt, dan grijpen we vaak ouderwets weer naar strakke kaders, die we gebruiken om de nieuwe dominante cultuur te realiseren.

Of bijvoorbeeld ten aanzien van het ziekteverzuim, zeker als dat ineens uit de klauwen loopt, zijn we ineens niet meer zo zelfsturend, maar ontstaat er een strak kader. Dus, om de complexiteit die op ons afkomt organiseren we ons in minder hiërarchische structuren, meer organisch. Maar als het even wat lastig wordt, dan trekken we weer aan de touwtjes en trekken we het, als manager, weer naar ons toe. Hoe vinden we hier een uitweg uit?

Reductie van onzekerheid?

We organiseren ons om bepaalde doelen te bereiken. Winst, een product of bijvoorbeeld het leveren van zorg. Organisaties leveren zo een bepaalde waarde. Tegelijkertijd is organiseren in de kern, als het er op aan komt, het reduceren van onzekerheid (natuurlijk, organisaties hebben ook mooie doelen en mooie producten, maar verwar dat niet met waar de organisatiestructuur zelf er voor is). Je spreekt met elkaar af zaken op een bepaalde manier te organiseren, in de veronderstelling dat dat morgen ook weer ongeveer zo gaat. Dat is handig en heeft ook vaak zijn voordelen (in die zin is de reflex van de managers waar ik over schreef ook weer niet zo vreemd).

Het geeft bijvoorbeeld ook de zekerheid dat er niet ineens iemand anders is die de baas wil gaan spelen. Kortom, de status-quo is van groot belang. Organisaties en mensen verzinnen ook weer nieuwe regeltjes, om grip te krijgen op de ambigue werkelijkheid. Veel van de regeldruk komt daarom vanuit onze eigen organisaties. Niet alleen maar vanuit de buitenwereld. Is het mogelijk de toenemende onzekerheid en complexiteit te vangen in nieuwe regels en kaders?

Een structuur met ruimte voor onzekerheid?

Wellicht is een van de belangrijkste vraagstukken in organisatieland deze dagen wel hoe tot een open werkcultuur te komen, waarbij het systeem juist niet meer het belangrijkste referentiepunt is. Kijk, nieuwe teams en structuren zijn makkelijk te realiseren of weer af te schaffen. De ene organisatie creëert nieuwe kleine teams, de andere ‘verandert’ managers in coaches of ‘snijdt’ heel stoer hele managementlagen eruit, en een volgende introduceert juist weer teamleiders.

Maar wat ga je vervolgens als manager of coach doen en hoe?! Waar was de organisatie ook al weer voor bedoeld? Hoe verhoud je je tot een veranderende opdracht, een omgeving die constant verandert? Hoe doe je dit met een grote diversiteit aan mensen? Kan dat als de organisatiestructuur het belangrijkste referentiepunt blijft? De actuele ontwikkelingen maken dat er een nieuw handelingsrepertoire nodig is voor beslissingen en de interacties tussen mensen in de organisatie, of je team nu een manager heeft of niet. Want gestuurd wordt er toch.

 

Vanaf 20 januari gaan we aan de slag met hoe jij dit kan doen in jouw organisatie. In de veranderserie van PLAN5 werken we aan een nieuw handelingsrepertoire voor jou, in jouw organisatie. 

 

Innoveren; mens of systeem?

‘De mens staat centraal’, zeggen we tegenwoordig vaak, ook als we het eigenlijk niet echt menen of weten hoe dat moet. Zeker als het er op aan komt, wordt het lastig. Ook ik twijfel daar wel eens over. Staat nu de mens, of wat we willen bereiken centraal?

Meer zelf doen


De professional mag zichzelf sturen. De burger krijgt weer meer regie. Is dat omdat we de mens weer centraal stellen, of omdat we bepaalde doelstellingen voor ogen hebben? Of beide? En zijn het dus belangen die met elkaar strijden, en komen we in die ‘strijd’ uiteindelijk ergens in het midden uit? Een beetje mens en een beetje beleid?!

Interactie

Ik sprak een tijd terug Rudy Snippe. Hij vertelde dat eigenlijk niet de mensen, maar de relaties tussen die mensen de cultuur bepalen. Het zijn de interacties tussen mensen (communicatie) die bepalen ‘hoe wij de dingen doen’. In een team, in een organisatie, in een land. En zo ontstaan er organisatie-eenheden die een eigen cultuur hebben.

Ik ben naar aanleiding van het gesprek Luhmann’s theorie van sociale systemen er nog maar weer eens op gaan nalezen. Hij stelt: onze samenleving bestaat eigenlijk niet uit de ‘som’ van de individuele mensen (de ‘poppetjes’), maar uit hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze communiceren. Ja, er zijn mensen, dat valt niet te ontkennen. En ja, ieder mens is uniek. Maar een samenleving, of een organisatieonderdeel, dat is iets anders.

Verandermanagement; de mensen of het systeem?

We ontlenen betekenis aan het systeem. Want onze context vormt ons en geeft ons identiteit. We ‘vechten’ er voor om dat overeind te houden.
 Natuurlijk er is individuele actie, gedrag. De vraag is echter of dat nu het eerste aangrijpingspunt is voor verandering. Vaak is het zo dat we bij veranderingen ander ‘gedrag’ bij de ander willen zien. Er moeten immers nieuwe vaardigheden geleerd worden!

Onze omgeving verandert, de missie van de organisatie verandert, dus moeten wij innoveren. Veranderen. En taal is hier heel belangrijk: dat ‘wij’ uit de vorige zin zou wel eens onze context, ‘hoe we de dingen doen’ kunnen zijn, en niet zozeer die individuele mensen los van elkaar. Het is even een denkslag.

Het draait dus om de interacties tussen mensen en wat daar uit voortkomt. Op alle niveaus. Voor die interacties, daar zijn we, ieder voor zich, zelf verantwoordelijk. Soms is het onze positie of functie waarmee we volledig geïdentificeerd raken. En dat helpt de interactie niet. Althans, niet verder.

En dan ontstaat er niet veel nieuws. Sta jij ook voor deze sociale innovatie? Wil je hier een nieuwe rol in vinden? Hoe doen we dat dan samen? En heb je behoefte aan wat complexiteitsreductie hierin?! Meld je dan aan voor onze veranderserie die start op 20 januari 2017. Hier vind je meer informatie: http://www.plan5.org/ons-aanbod/